Gdy wszystko zawiedzie, zawsze zostaje bash i *nixowe narzędzia…

while true; do cat index.http | nc -l 8000; done

Ten ultra długi post post czekał na publikację tylko od ~2019-11-10T22:00:00+01:00

Źródła: - https://jameshfisher.com/2018/12/31/how-to-make-a-webserver-with-netcat-nc/ - https://stackoverflow.com/questions/16640054/minimal-web-server-using-netcat